By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl.tooljunkie.eu/

 

Schending Code van Neurenberg betekent de terugkeer naar de methode Mengele

De mondkapjesplicht is een gedragsexperiment, een proefneming in gehoorzaamheid, het oplossen van een maatschappelijk onwenselijke situatie en een politieke afweging.

De medische voordelen worden expliciet van het beslissingstraject uitgesloten, omdat het een gedragsbeïnvloedend experiment is, waarvan de uitkomst niet bekend is.

Dit experiment is niet zonder risico’s, getuige de zeer vele onderzoeken die naar de medische nadelen zijn gedaan van het dragen van een mondkapje.

Maar het geëxperimenteer blijft niet beperkt tot het dragen van een mondkapje. In feite is het gehele “corona” gebeuren een groot experiment, maar wel een met medische en psychische gevolgen. Zonder dat wij zijn gevraagd worden we bij wet verplicht mee te werken aan de volgende experimenten, waarbij medische of een psychologische risico’s worden gelopen.

De PCR test is een gedragsbeïnvloedend experiment, omdat er niets wordt getest, maar waar we wel aan mee moeten werken om onze baan niet te verliezen, bewegingsvrijheid te houden, naar de sportclub te gaan, onderwijs te volgen, op vakantie te gaan en aan primaire levensbehoeften te voldoen. Daarnaast is het mogelijk inbrengen van lichaamsvreemd (medisch schadelijk) materiaal niet uit te sluiten en de opname van ons DNA in een databank kan psychische stress opleveren en onze gezondheid beïnvloeden. De 1,5 meter discipline is een psychologische methode van de CIA uit de 50-er jaren en kan ook psychische problemen opleveren, met stress als bijwerking, met alle medische onwenselijke gevolgen van dien. Het is een experiment, omdat niet is aangetoond dat er sprake is van besmettingen door een niet aangetoond virus door 150 cm sociale afstand tussen mensen te creëren. De mondkapjesplicht is gedragsbeïnvloeding en de politieke oplossing voor een vermeend maatschappelijk probleem. Onder valse (medische) voorwendselen wordt geëxperimenteerd met gedragsbeïnvloeding. Bovendien hebben talloze rapporten en onderzoeken aangetoond, dat het langdurige hergebruik van uitgeademde lucht buitengewoon schadelijk is voor de gezondheid. De Lockdown is een bekend gevangenisprotocol om gevangenen onder controle te krijgen. Door deze procedure algemeen en onvrijwillig/verplicht toe te passen op de gehele bevolking, gezond en ziek, wordt dit een experiment in gedragsbeïnvloeding. Het medische gevolg is desastreus: de zwakkeren worden kwetsbaarder gemaakt en de gezonden worden verzwakt. Vaccinaties die vaak dwingend (vaccinatiepas) worden opgelegd zijn een massaal medisch experiment. De vaccins zijn niet getest en dus niet bewezen veilig en effectief. Het is strijdig met ieder grondwettelijk beginsel en schendt in alle opzichten de integriteit van het lichaam. Eventuele schade is niet op de producent/uitvinder te verhalen. Door het verbieden en ontmoedigen van bepaalde medicaties als alternatief voor ziekenhuisopname, maakt de overheid zich schuldig aan een gedurfd medisch experiment, met schadelijke gevolgen, zoals het schenden van de Artseneed door de huisarts.

Zo zijn er misschien nog vele andere zaken aan te voeren die het onomstotelijke bewijs leveren, dat met de intrede van een pandemie veroorzakend virus, er een wereldwijd medisch en psychologisch experiment op de mensheid wordt losgelaten.

Bovendien gebeurt dit onder valse voorwendselen, want er moet nog onomstotelijk bewijs worden geleverd dat:

het nieuwe coronavirus, code SARS-CoV-2 is geïsoleerd, gefotografeerd en gekarakteriseerd; het nieuwe coronavirus, code SARS-CoV-2 de expliciete veroorzaker is van de ziekte COVID-19; de ziekte COVID-19 als doodsoorzaak van overleden patiënten mag worden genoteerd; alle andere oorzakelijke verbanden ten aanzien van de overlijdensgevallen zijn uitgesloten; alle door de overheid opgelegde maatregelen veilig en effectief zijn om SARS-CoV-2 te elimineren; het vaccin veilig en effectief immuniteit opbouwt in alle bevolkingsgeledingen.

Tenslotte

Onderstaand hebben we de Code van Neurenberg 1947 bijgevoegd. Deze 10 artikelen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de Processen van Neurenberg tegen nazi-dokters. Deze voerden experimenten uit op patiënten en gevangenen zonder toestemming. Gezien de mensonterende en beestachtige behandeling van de slachtoffers, wilde men voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurde: “Dit nooit weer!” Aldus werden de 10 artikelen opgesteld die door de medische wetenschap en overheden moet worden gehanteerd om te voorkomen dat de moderne wereld weer terug zou vallen in de methoden van nazi-doctoren.

Wij zeggen dus hier en nu, dat de Code van Neurenberg wereldwijd door de huidige machthebbers, ondersteund door wetenschap en de massamedia, aan hun laars wordt gelapt.

De Code van Neurenberg 1947 wordt op wereldschaal geschonden.

Met als gevolg dat de wereldbevolking als vogelvrije proefpersonen dag in dag uit aan de monsterachtige methoden van Mengele c.s. is blootgesteld.

In 1947 stond daar nog de doodstraf op.

In het kort:

Op basis van volkomen vrijwilligheid Resultaten dienen maatschappelijk belang Verwachte resultaten moeten het experiment rechtvaardigen ALLE mentale en geestelijk lijden moet worden uitgesloten Risico van invaliditeit of dood moet worden uitgesloten Het middel mag de kwaal niet overstijgen Gedegen voorbereiding en faciliteiten zijn genoodzaakt Experimenten mogen alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd Iedereen kan op elk moment stoppen met het experiment Experiment moet worden gestopt als de resultaten bekend zijn

CONCLUSIE

Wij hebben niet vernomen dat de Code van Neurenberg 1947 in 2020 is geannuleerd. Derhalve zijn wij het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht Artikel 9 af te dwingen, omdat aan de Artikelen 1 tot en met 8 niet is voldaan. Er moet aan ALLE 10 artikelen worden voldaan.

Wij behoeven deze argumentatie niet aan de (internationale) rechter voor te leggen, omdat deze altijd voor de overheid zal vonnissen, wegens staatsbelang. Dat is niet ons belang. Sterker nog, met een dergelijk vonnis zal een rechter het besluit nemen de Code van Neurenberg 1947 voor ongeldig te verklaren.

Rest ons alleen nog een Volksgericht.

Als laatste mogelijkheid zouden de machthebbers nog de sprookjes rond Dr. Mengele kunnen aanvoeren.

Gevolg daarvan zou dan kunnen zijn, dat de Code van Neurenberg 1947 een overbodig document is geweest. We weten inmiddels dat veel zo niet alles in de geschiedenis wordt gelogen en bijgesteld. Daar maken criminelen altijd dankbaar gebruik van als het zo uitkomt….

Administrator

© De Bataafsche Courant

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
maandag 19 april 2021

Vaccin updates

Jouw account

Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Andreas Kalcker - Nederlands
14 april 2021
De grote bedrijven verdienen er te weinig aan.
Andreas Kalcker - Nederlands
13 april 2021
Super! Crusiaal dit mensen! Geneest bijna alle ziektes di...
Het vaccin: Lijst van bijwerkingen
13 april 2021
Excuus voor mijn zeer late reactie. Er staan zoveel beric...
Willekeurige partner

Online (laatste 5)

Willekeurig archief bericht
28 november 2019