By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl.tooljunkie.eu/

COVID-19 vaccin: Geen vaccinatiecampagne maar een grootschalig genetisch experiment

Voor zover we het kunnen beoordelen is de vaccinatiecampagne tegen de ziekte COVID-19 welke deze week is gestart, een medisch experiment, waar stringente voorwaarden aan zijn verbonden. Het is een experiment, omdat er wordt geïnjecteerd met een mRNA substantie, welke nooit eerder is toegepast én niet is getest volgens de gangbare protocollen. Daardoor wordt de gehele bevolking gezien als een subject waar genetische proeven op worden genomen.

We wijzen op de Code van Neurenberg (1947) en het eerste artikel daarin opgenomen.

Deze code is tot stand gekomen naar aanleiding van de experimenten die door Duitse artsen op gevangenen en gehandicapten zijn uitgevoerd, waarbij men vond, dat de experimenten deel uitmaakten van het gevangenisprotocol en er dus geen toestemming van betrokken was vereist.

Anno 2021 hebben we in Nederland wederom te maken met een gevangenisprotocol, waarvan de zogenaamde “lockdowns” rechtstreeks zijn overgenomen van het gevangeniswezen. De daaraan toegevoegde afstandsregels zijn een CIA protocol uit 1954, ontwikkeld om politieke delinquenten te bewegen bekentenissen af te leggen.

De bevolking wordt gezien als politieke gevangenen, die naar het zich laat aanzien vrij kunnen pleiten van vervolging en actieve discriminatie, door te participeren in een grootschalig medisch experiment: de vaccinatie tegen COVID-19, veroorzaakt door het al of niet gemuteerde virus SARS-CoV-2. In de loop van vorig jaar heeft de regering verregaande bevoegdheden gekregen, waarbij toestemming van volk of parlement niet meer noodzakelijk is, in landsbelang.

Er zijn echter nog veel onduidelijkheden over het waarom een heel volk zou moeten participeren in een medisch experiment. Laten we ze nog even op een rijtje voor u zetten:

het SARS-CoV-2 virus is – ondanks de vele COVID-19 sterfgevallen – nog niet als isolaat beschikbaar gekomen daarom kan niet worden aangetoond dat er sprake van besmettelijkheid zou zijn daarom is onbewezen dat dit voor de medische wetenschap niet beschikbaar gestelde virus de aandoening COVID-19 veroorzaakt de algemeen toegepaste RT-PCR testmethode kan niets specifieks en stelt geen diagnose er is geen uitputtend onderzoek en toepassing van (preventieve) medicatie voor genezing van de aandoening COVID-19 uitgevoerd het testen van het vaccin neemt 10 à 15 jaar in beslag en kan dus alleen nog experimenteel worden toegepast het is aan de bevolking niet uit te leggen, waarom de vaccinproducenten wordfen gevrijwaard voor gevolgschade, anders dan dat men al weet, dat dit experiment schadelijk is eerdere pogingen om vaccins tegen een of meer coronavirussen te ontwikkelen stuiten al 40 jaar lang op afkeuring door de autoriteiten het raadselachtige verdwijnen van Influenza is door deskundigen tot nu toe onverklaard gebleven

Deze vraagstellingen zijn afdoende om de vaccincampagne te kwalificeren als “genetisch experiment” en kan als zodanig niet als vaccin of immunologisering van de bevolking worden beschouwd. Derhalve moet van iedereen die op vrijwillige basis meewerkt worden geëist, dat deze hierin toestemmen bij hun volle verstand en zelf voor de gevolgen moeten instaan. Daarom moet er aan de voorwaarden van eerdere afspraken worden voldaan.

Code van Neurenberg (1947)

Artsen hebben de plicht te wijzen op deze voorwaarden. Een psychologisch rapport is van essentiëel belang en de overeenkomst moet notariëel worden vastgelegd. De kosten zullen moeten worden gefinancierd uit een speciaal fonds, onafhankelijk van belanghebbenden als vaccinproducenten, overheden en familierelaties.

Wij stellen voor het uit het Algemeen Fonds “Met de pet rond” te financieren.

Wij stellen verder nog voor, dat er een vaccinatiepaspoort voor de vrijwilligers in het leven moet worden geroepen. De experimenteel geïnjecteerde proefpersonen zullen moeten worden geïsoleerd in speciaal daarvoor ingerichte locaties. Voor de duur van het experiment, maar ook daarna, zal er een speciaal ingerichte locatie in stand moeten worden gehouden, als de uitkomst van het experiment niet bekend is.

Dus er is nogal wat werk aan de winkel, voordat de eerste injectie wordt ingebracht.

Dan kunnen de Nederlanders ondertussen verder met het herstellen van de economische ravage.

Administrator

© De Bataafsche Courant

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 06 maart 2021

Zoeken

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Dutch Digger News belt Pfizer in Amerika
04 maart 2021
Het is goedgekeurd door FDA , ze moeten stoppen met stoke...
Rutte ontwijkt moeilijke vragen toeslagenouder: ‘Er zijn ook heel veel dingen wel goed gegaan’
02 maart 2021
hij mag niet weg van de elite, hij zit daar om het plan u...
Willekeurige partner