By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl.tooljunkie.eu/

 

FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins

Aanvulling 18.15 uur: Twee deelnemers klinische testfase Pfizer ‘nano’ vaccin overleden

05.15 – In een document van de Amerikaanse FDA staat een afschrikwekkend lijstje van mogelijke ernstige ziekten en tegenreacties die kunnen optreden na injectie met Covid-19 vaccins (1). Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en geboorten, en tal van andere (auto-immuun)ziektes genoemd. Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van Covid vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren) komt daarmee neer op een ernstige misdaad tegen de menselijkheid, omdat iedereen dringend wordt opgeroepen en impliciet gedwongen wordt een potentieel levensgevaarlijke stof in zijn lichaam te laten spuiten, dat daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness‘ van het Vaccins and Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke tegenreacties op Covid-19 vaccins:

* Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS.

* Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen. Oorzaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1.

* Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks meer kunnen lopen.

* Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie zijn door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid, slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma.

* Stuiptrekkingen / toevallen.

* Hersenbloeding.

* Narcolepsie (de ‘slaapziekte’ waar enkele duizenden mensen aan lijden door het Mexicaanse griepvaccin in 2009. De Nederlandse staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s voor moeten uitkeren.)

* Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewustzijn.

* Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n 500 tot 1000 personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben?

* Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct.

* Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan veroorzaken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje.

* Auto-immuun ziekte.

* De dood.

* Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de vruchtbaarheid.‘)

* Multiple Sclerose en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste, maar staat niet apart genoemd in het document).

* Niet-anafylactische allergische reacties.

* Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, soms een bloedtransfusie.

* Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam kunnen optreden. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen.

* Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt.

* Atritis en artralgie / gewrichtspijn.

* Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoening waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken.

* Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte.

* Door het vaccin versterkte ziekten.

De Britse overheid gunde onlangs een contract aan Genpact in Londen voor de levering van speciale A.I. software, om het verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op de Covid vaccinaties, die deze week in Groot Brittannië zijn begonnen, te kunnen monitoren en registreren. Het Britse Oxford vaccin van AstraZeneca is tevens aangekocht door minister Hugo De Jonge. In oktober overleed een van de deelnemers aan de laatste testfase.

Aanvulling 18.15 uur: Twee mensen die deelnamen aan de klinische testfase van het Pfizer Covid-19 ‘nano’ vaccin, blijken te zijn overleden aan ‘ernstige tegenreacties’. Eén persoon kreeg 62 dagen na vaccinatie een hartaanval, en stierf drie dagen later. De ander kreeg 3 dagen na de eerste vaccinatie arteriosclerose (aderverkalking), en ging eveneens dood. Desondanks hoopt Pfizer nog deze week een spoedautorisatie te krijgen om het vaccin aan de bevolking toe te dienen. (2)

Ongekende massale misdaden tegen de menselijkheid in de maak?

Het niet of onvoldoende op de hoogte stellen van het publiek van de risico’s van de experimentele Covid vaccins door de overheid is niet alleen een grove schending van alle medische principes en goed bestuur, maar is het moedwillig in gevaar brengen van de volksgezondheid, dat neerkomt op een ernstige mensenrechtenschending, en een ongekend massale misdaad tegen de menselijkheid nu andermaal blijkt dat op voorhand reeds bekend is dat er aanzienlijke aantallen vaccinatieslachtoffers zullen vallen.

Iedereen moet volgend jaar in vrijheid, zonder dwang, en volledig geïnformeerd over de voors en tegens een weloverwogen besluit kunnen maken over het al dan niet halen van een Covid-19 vaccin. Degenen die besluiten om dit niet te doen, dienen op geen enkele wijze te worden gediscrimineerd, bijvoorbeeld door hen de toegang tot diensten, gebouwen, bedrijven, winkels en evenementen te ontzeggen. Gebeurt dat wel – en alle tekenen wijzen daar op – , dan kan dat niet anders dan medisch fascisme worden genoemd, en een misdaad waarvan de beleidsbepalers, -uitvoerders en andere daders in een toekomstig tribunaal, een soort Nürnberg 2.0, zouden moeten worden berecht.

 

Xander

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 27 februari 2021

Zoeken

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Dutch Digger News belt Pfizer in Amerika
26 februari 2021
En maar blijven aanmoedigen om dat prikkie te halen.
In de Verenigde Staten gaan mensen uit protest winkelen zonder masker – Epische chaos
26 februari 2021
Als er iemand is die zichzelf afvraagt hoe het kon dat er...
85 doden na Zweedse coronavaccinatie
25 februari 2021
Vreselijk
Willekeurige partner